09.11.2017 15:00:00 Paylaş

Ulu Önder Atatürk’ü Saygı ve Minnetle Anıyoruz

       Ulu Önder Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ebedi aleme intikal edişi hiç kuşku yok ki Türk ulusunu derin bir üzüntüye sevk etmiştir. O’nun ani ve apansız aramızdan ayrılışı bütün Türk halklarını da derinden sarsmakla kalmamış, dünya üzerinde diğer milletler arasında da büyük bir yankı uyandırmıştır. Atatürk’ün ölümünün hemen arkasından dünya liderleri tarafından yapılan tüm açıklamaların ortak noktası, O’nun dünyaya gelmiş çok nadir bir dahi olduğu, büyük devlet adamlığı ve diğer dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları olmuştur. Atatürk, Türk Milli Mücadelesine yön vermiş, milleti ile birlikte “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyerek, zaferin kazanılmasında en büyük pay sahibi olmuştur.

       Atatürk'ün aydınlık fikirlerinin etkisi, yalnızca ülkemizle sınırlı kalmamış; zihinlerde meydana getirdiği aydınlanma ve yüreklerde yaktığı özgürlük ateşiyle, bağımsızlık mücadelesi veren tüm milletlere örnek teşkil etmiş ve ülke coğrafyalarının yeniden şekillenmesine yol açmıştır.

       İşte bu özellikleriyle ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce yapısının bilimsel bir yaklaşımla derinlemesine incelenmesi, bize ve dünya insanlığına yeni ufuklar kazandıracak ve aynı zamanda onu genç nesillere daha iyi anlatabilmenin yolunu da açmış olacaktır.

       1938 yılından beri, her 10 Kasım, Ata’mızı kaybetmenin verdiği büyük hüznün yanında, onu daha iyi anlamanın gereğinin ortaya konulması gereken bir gün olarak da değerlendirilmelidir. O’nun hayatını, ilkelerini ve bizden yapmamızı istediği şeyleri, bilimsel olarak ortaya koymak ve uygulamak, bizlerin birinci vazifesi olmalıdır. Atatürk devrimleri bugün birçok ülkede örnek olarak kabul görmüş bir vaziyette ele alınmaktadır. Bağımsızlığını tam olarak kazanamamış birçok ülkeye Atatürk devrimleri, ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Bütün bunlar Atatürk’ün evrensel bir dünya görüşünün mimarı olduğunu da göstermektedir.

        Ulu Önder Atatürk;  Size olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz her geçen gün daha da artarak sonsuza kadar sürecektir. Ruhunuz şad olsun. Ebedî uykunuzda huzur içinde yatın.