15.12.2017 12:36:05 Paylaş

11. Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları Başladı

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan 11. Kalkınma Planı’nın hazırlık çalışmaları başladı. Hazırlık çalışmaları kapsamında, alınacak tedbirlerle bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da yaratılan hasılanın toplum kesimleri ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılması sağlanacaktır.

11. Kalkınma Planı'nın hazırlık çalışmaları sırasında; ülkemizin gelişme potansiyeline sahip olduğu alanlar ile bu alanların değerlendirilmesine yönelik öneriler, kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır. Kalkınma planının hazırlık sürecinin, önemli unsurlarından birisini Özel İhtisas Komisyonları oluşturmaktadır. Özel kesim ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve öneriler Plan hazırlıklarına katkı sağlayacaktır. On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonların yapacakları kapsamlı çalışmalar; Planda yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesine ışık tutacaktır.  

Bu doğrultuda 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında turizm sektöründe dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan Turizm Özel İhtisas Komisyonunda ülkemizin yeni dönem turizm politikasının belirlenmesi ve buna paralel şekilde Turizm Stratejisinin güncellenmesi bağlamında tartışmaların sürdürülmesi beklenmektedir.

11. Kalkınma Planı hazırlık sürecinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek Turizm Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) Toplantısının ilk aşaması 14-15 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Komisyon Toplantısına Başkanımız A. Zeki Apalı, Prof. Dr. İbrahim Birkan ve Prof. Dr. Muharrem Tuna katılmıştır.