08.03.2018 08:00:01 Paylaş

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Kadınların hayatın her alanında söz sahibi olması ve güçlenmeleri için kadının insan haklarını koruyarak, siyasal, sosyal ve ekonomik alanda kadın temsilini arttırmak demokrasinin gelişiminde önemli bir odak noktasıdır.  Bugün uluslararası sözleşmelere ve ulusal düzeyde takip edilen politikalara rağmen kadınlar dünyanın her yerinde şiddete ve ayrımcılığa uğramakta; eğitimde, sağlıkta, siyasette ve karar mekanizmalarında yapıcı bir özne olmak yerine ikincilleştirilmekte, kadınların ekonomik faaliyetleri engellerle karşılaşmakta; medyada ve reklam dünyasında cinsel bir obje olarak kullanılarak istismar edilmekte; kültürel, siyasal, ekonomik, ideolojik veya dinsel nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğramakta ve dışlanmaktadır. Tüm bu ayrımcılıklara ve kadın hakları ihlallerine dur demek hepimizin vazifesi, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Kadına yönelik şiddete, insan onurunu zedeleyen her türlü haksızlığa, adaletsizliğe karşı demokrasi ve adaletle mücadele edeceğimiz, toplumsal huzurun tesis edildiği günlere erişme temennisiyle başta kadın rehberlerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.