15.02.2017 13:44:49 Paylaş

Ruhsatname, Bölge ve Dil Ekletme Başvurusunda İstenen Belgeler

Üniversitelerin Turist Rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan ve yabancı dil yeterliliğine sahip bulunanların uygulama gezisi, başarı belgesi veya onaylı örneği ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleri tamamlamaları gerekmektedir.

Ancak 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, “Bölgesel turist rehberleri, gerekli koşulları yerine getirerek ruhsatnamelerine yeni bölge veya bölgeler ekletebilir. Ancak, yeni bir bölge ekletmek için ruhsatnamesinde yazılı olan bölgede en az iki yıl eylemli turist rehberliği yapmış olmak, uygulama gezisine katılmış olmak ve gezi sonunda Birlik tarafından yapılacak olan yazılı sınavda başarılı olmak gerekmektedir. Bu şekilde tüm bölgeleri tamamlayanlar, ülkesel turist rehberi olmaya hak kazanırlar.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, eylemli olarak turist rehberliği yapan ve bölge ekletmek isteyenlerin (Turizm/Turist Rehberliği Bölümü mezunları hariç) TUREB tarafından yapılacak sınava katılmaları gerekmektedir.  

Ruhsatname Başvurusu İçin İstenen Belgeler

 • Diplomanın onaylı örneği
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Ruhsatname için yatırılan banka dekontu (Ziraat Bankası Heykel Şubesi DÖSİMM 62.00.01 Kurumsal tahsilat koduna 30 TL)                                                                                          TR 48 000 100 253 303 483 170 5190
 • Uygulama gezisini tamamladı belgesi
 • Yabancı dil başarı belgesi (Sınav sonuçları Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderildiğinden herhangi ayrı bir belgeye ihtiyaç yoktur)
 • Sabıka kaydı belgesi
 • Yerleşim yeri belgesi

ile birlikte doğrudan veya posta yolu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bölge Ekletmek İçin İstenen Belgeler

 • Hangi bölge/bölgeleri ekletmek istediğine ilişkin dilekçe
 • Ruhsatnamenin aslı
 • 30-TL Ruhsatname yenileme ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu  (Ziraat Bankası Heykel Şubesi DÖSİMM 62.00.01 Kurumsal tahsilat koduna 30 TL),                                     TR 48 000 100 253 303 483 170 5190
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • TUREB'ten alınacak uygulama gezisini tamamladığına dair belge

Ruhsatnameye Dil Ekletmek İçin İstenen Belgeler

Birliğimiz tarafından gerçekleştirilen Dil Ekletme ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarında başarılı olan rehberlerin, başarılı oldukları dili ruhsatnamelerine ekletebilmek için bir dilekçe ve aşağıdaki belgelerle birlikte T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 • Hangi dilden başarılı olduğunuzun belirtildiği dilekçe
 • Ruhsatnamenin aslı
 • 30-TL Ruhsatname yenileme ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu  (Ziraat Bankası Heykel Şubesi DÖSİMM 62.00.01 Kurumsal tahsilat koduna 30 TL),                                         TR 48 000 100 253 303 483 170 5190
 • 1 adet vesikalık fotoğraf

NOT: Uygulama gezisi belgesini alabilmek için aşağıda yer alan gezi belgesi dilekçesi ile TUREB’e başvurulması gerekmektedir.

BAŞVURU DİLEKÇELERİ: