02.01.2018 16:47:59 Paylaş

Disiplin Cezaları Posta Masrafında Değişiklik

Turist Rehberleri hakkında disiplin işlemi yapılabilmesi için, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde “Disiplin soruşturması açılması amacıyla yapılan kişisel başvurularda posta bedeli başvuru sahibinden tahsil edilir…” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Bu nedenle, şikâyet dilekçelerinin işleme alınabilmesi ve Birlik Disiplin Kurulu tarafından gerekli işlemlerin başlatılabilmesi için yatırılan iadeli taahhütlü yazışma posta masrafı ücreti tutarı TUREB Yönetim Kurulunun 29/12/2017 tarihli toplantısında alınan karar gereği 2018 yılı için 5-TL (beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

Bu tutarın Turist Rehberleri Birliğinin aşağıda belirtilen hesabına yatırılması halinde disiplin işlemleri başlatılabilecektir.

HESAP ADI: Turist Rehberleri Birliği

BANKA       : Yapı Kredi Bankası Ankara İzmir Caddesi Şubesi

IBAN           : TR97 0006 7010 0000 0095 0836 69

HESAP NO : 395-95083669 no’lu hesabı