26.01.2018 14:32:34 Paylaş

Dil Sınavları Hakkında Bilgilendirme

Birliğimiz tarafından yapılan dil sınavları, Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi ve gözetiminde, konusunda uzman öğretim elemanları tarafından mevcut yasa ve yönetmeliğe uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sınavlar sonrası ortaya çıkan şikayetlerin başında “TUREB sınavları rehber olmak için önümüzde kalan son engel; başka seçeneğimiz yok vb” ifadeler yer almaktadır. Oysaki adaylar, mevcut yasa ve yönetmelik hükümlerine göre YÖK talimatı ile ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eşdeğerliği kabul gören diğer sınavlara da girebilirler. Bunların herhangi birinden yeterli puanı almaları halinde “ruhsatname” için Kültür ve Turizm Bakanlığına diğer belgelerle birlikte başvurma hakkına sahip olurlar. Ruhsatname verme ve düzenleme yetkisi Bakanlıkta olup Birliğimizin tasarrufunda değildir.

TUREB tarafından talep üzerine açılan ve Bakanlığın denetim ve gözetiminde yapılan dil sınavları konusunda ilgililere duyurulur.

Başarı dileklerimizle,

TUREB Yönetim Kurulu