14.02.2018 14:54:46 Paylaş

Danıştay’da Görülen Davalar Hakkında

Danıştay’da Birliğimiz aleyhine TÜRSAB ve bazı seyahat acentaları tarafından Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin birçok maddesinin iptali için açılan, aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılıp TUREB’in de müdahil olduğu davaların duruşması bugün yapılmıştır. Davacı vekili ile TUREB Başkanı ve hukukçuları, ayrıca Bakanlık Hukuk Müşavirliğinde görevli avukatların hazır bulunduğu duruşma sonucunun tarafımıza 3 ay içinde tebliğ edileceği mahkeme heyeti başkanı tarafından belirtilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.