13.03.2018 12:42:06 Paylaş

3. Turizm Şûrası Kitabı Yayınlandı

Eşsiz kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle iç ve dış turizmin odağındaki ülkelerden biri olan Türkiye’nin uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini yükseltmek için gerekli stratejileri belirlemek amacıyla, ilki 20-22 Ekim 1998, ikincisi 12-14 Nisan 2002 tarihlerinde Ankara’da turizm şûraları gerçekleştirilmiştir. 

Turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi amacıyla, 01 - 03 Kasım 2017 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve akademik camianın katılımı ile “3. Turizm Şûrası” düzenlendi.

3.Turizm Şurası’na ilişkin tebliğler kitabı yayınlanmış olup dokümanlar kısmında bölümler halinde inceleyebilirsiniz.

Kaynak: http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr