03.07.2018 23:59:45 Paylaş

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Talebi Hakkında

Birliğimize değişik zamanlarda noter aracılığıyla gelen ihtarnameler ile toplamda eylemli-eylemsiz elli üç delege tarafından 6326 sayılı Kanunun 10/4. Maddesi kapsamında seçim gündemli olağanüstü genel kurul toplanması çağrısında bulunulmuştur. Bunun üzerine 22 Haziran 2018 tarihinde Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurulmuştur.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 28 Temmuz 2018 tarihinde Ankara GürKENT Otelde yapılacak olup Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan gelen toplantıya ilişkin yazı, gündem ve onaylanmış liste dokümanlarda yer almaktadır.

 Delegelerimize duyurulur.

 

 

TUREB Yönetim Kurulu Başkanlığı

DOKÜMANLAR

1- Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Yazısı

2- Toplantı Gündemi

3- Delege Listesi