12.07.2018 11:55:21 Paylaş

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Talebi Hakkında Açıklama

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Talebi Hakkında Açıklama

Birliğimize değişik zamanlarda noter aracılığıyla gelen ihtarnameler ile toplamda eylemli-eylemsiz elli üç delege tarafından 6326 sayılı Kanunun 10/4. Maddesi kapsamında seçim gündemli olağanüstü genel kurul toplanması çağrısında bulunulmuştur. Bunun üzerine 22 Haziran 2018 tarihinde Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurulmuştur. Yapılan başvuru üzerine Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından ilgili mevzuat gereği, delege listesinin 04-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında yedi (7) gün süreyle Birlik Merkezinde ve elektronik ortamda (web sayfası) ilan edilmesi istenmiştir. İlan edilen listeye ve toplantı tarihine ilişkin Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 62. Maddesi gereği yapılan itirazlar Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından karara bağlanmış ve kesinleşmiş liste Birliğimize gönderilmiştir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 28 Temmuz 2018 tarihinde Ankara GürKENT Otelde yapılacak olup Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ndan gelen toplantıya ilişkin (kesinleşmiş kararın) yazı, gündem ve kesinleşmiş delege listesi dokümanlarda yer almaktadır.

 

 Delegelerimize duyurulur.

 

TUREB Yönetim Kurulu Başkanlığı

 

DOKÜMANLAR

1- Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Yazısı

2- Toplantı Gündemi

3- Delege Listesi