28.12.2018 12:15:01 Paylaş

2019 Yılı Oda Aidatları Belirlendi

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun Mesleğin İcrası, Odaya Üyelik ve Meslek Sicilleri başlıklı 4 üncü maddesinde, “Eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz. Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte biri oranında aidat öder. Turist rehberleri ilgili birlik tarafından yıllık olarak belirlenen oda aidatını iki eşit taksit hâlinde üyesi bulundukları odaya öderler. Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir. İstisnasız tüm aidat alınmayacak hâller, Birlik tarafından belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, Birlik Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılına ait oda aidatının eylemli turist rehberleri için 500-TL, eylemsiz turist rehberleri için ise 100-TL olmasına karar verilmiştir.

Rehber kamuoyumuza duyurulur.