15.01.2019 15:07:58 Paylaş

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Hakkında

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olup 12/01/2019 tarihli ve 30653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete ilgili linki:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190112-3.htm