Duyurular

İstanbul Turist Rehberleri Odası tarafından turizm tüketicisinin değişen taleplerini karşılayabilmek, seyahat acentalarının konusunda uzman rehberleri bulmalarını kolaylaştırmak ve her konuda sürekli eğitim, gelişmeleri ve yenilikleri öğrenmek temelinde yürütülen bir meslek olan profesyonel turist rehberliği mesleğini icra edenlerin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak amaçlarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetim ve denetiminde düzenlenecek "Doğu Roma'nın Mirası Meslekte Uzmanlaşma Eğitim Programı"nın ayrıntıları aşağıdadır:

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazıda, İspanyolca ve Portekizce dil kursları düzenleneceği belirtilmektedir.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası tarafından İzmir, Muğla, Ankara ve Nevşehir Turist Rehberleri Odaları işbirliğinde 28 Şubat- 02 Mart 2017 tarihleri arasında eğitim gezisi düzenlenecektir.

“TRAKYA’DA BİR PRENSLİK MERKEZİ: AINOS” Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından 30 Ocak 2017 tarihinde saat 18.00'de düzenlenecek “Trakya’da Bir Prenslik Merkezi: AINOS” konulu konferansın konuğu Prof. Dr. Sait Başaran olacaktır. Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olan konferans Kültür Bilincini Geliştirme Vakfının Beşiktaş Balmumcu'daki merkezinde düzenlenecektir. İlgilenen rehberlerimize duyurulur.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazıda, 23 Ocak-17 Mart 2017 tarihlerinde Merkez Müdürlüğü tarafından düzenlenecek İspanyolca dil kursuna ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Incoming Turizmi Komitesinin girişimiyle, 26 Ocak 2017 tarihinde saat 16.00’da TÜRSAB Genel Merkezi Konferans Salonunda

Sevgili Katılımcılar,     Size mesaj olarak gönderilen linkte yer alan listelerde isimlerinize ikişer sunum konusu atanmıştır. Bu konular üzerine hazırlık yaparak eğitiminize aktif olarak katılmanın, mesleğe adım atmadan önce size büyük fayda sağlayacağına inanmaktayız.

Sevgili Katılımcılar, Size mesaj olarak gönderilen linkte yer alan listelerde isimlerinize ikişer sunum konusu atanmıştır. Bu konular üzerine hazırlık yaparak eğitiminize aktif olarak katılmanın, mesleğe adım atmadan önce size büyük fayda sağlayacağına inanmaktayız.

Sevgili Katılımcılar, Size mesaj olarak gönderilen linkte yer alan listelerde isimlerinize ikişer sunum konusu atanmıştır. Bu konular üzerine hazırlık yaparak eğitiminize aktif olarak katılmanın, mesleğe adım atmadan önce size büyük fayda sağlayacağına inanmaktayız.

Sevgili Uygulama Gezisi Katılımcıları,                                          10.01.2017 tarihli ilk gezi start’ı için otobüs dağılım tabelaları aşağıdaki gibidir.

Meslek yasamız ve yönetmeliğimizden aldığımız yetki çerçevesinde, 01-31 Aralık 2016 tarihleri arasında, Birliğimiz denetmenleri tarafından Antalya, İstanbul, Konya, Nevşehir illerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

01 Ocak 2017 tarihinden itibaren DÖSİMM’e bağlı müze ve ören yerlerine girişte rehberlerimizin yaşadığı sıkıntılar tamamen işletmenin el değiştirmesinden

20 Ocak 2017 tarihinde başlayacak geziler için gelen talepler üzerine başvurular 10.01.2017 mesai bitimine (17.30) dek uzatılmıştır.

Disiplin Kurulu 28-29 Aralık 2016 tarihleri arasında Ankara’da TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam  etmiştir.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç Aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” denilmektedir.