Duyurular

Bakanlık tarafından belirlenen 10 günlük tur ücretine denk gelen ücret üzerinden açıklanacak olup bu yılkı Aylık Taban Ücret de Bakanlık tarafından NET 3.090-TL olarak belirlenmiştir.

Turist Rehberleri Birliği olarak bünyemizde bulunan bütün rehber babaların ve baba adaylarının bu güzel gününü en içten dileklerimizle kutlar, sevgi ve saygılarımızı sunarız. TUREB YK

İlki 03.06.2015 tarihinde Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası?na bağlı veya Çanakkale?de bulunan rehberlerle bir araya gelinerek yapılan toplantının ikincisi İZRO üyesi veya bölgedeki rehberlere yönelik olarak 12.06.2015 tarihinde 18:00 ? 19:30 saatleri arasında Kaya Prestij Otel / İZMİR?de gerçekleştirilecektir.

Meslek Yasamız ve Meslek Yönetmeliğimizden aldığımız yetki çerçevesinde, 01 - 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Birliğimizce istihdam edilen Profesyonel Denetmenler tarafından İstanbul, Bursa, Antalya, Çanakkale, İzmir, Aydın, Edirne, Nevşehir, İzmit ve Tekirdağ illerinde değişik yerlerde ve zamanlarda denetimler gerçekleştirilmiştir.

Daha önce I. etap olarak Marmara ? Ege ve Akdeniz Bölgeleri tamamlanan uygulama gezisinin II. etabı olan İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerini kapsayan bölümünün ilki ise okullardan ve öğrencilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda 20 Haziran 2015 tarihinde başlatılacaktır.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve buna bağlı Meslek Yönetmeliği'nin 5 inci maddesi gereğince, Valilikler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile Bölgesel Turist Rehberleri Odalarının talepleri doğrultusunda,

2014 yılı için çalışma kartı başvuruları yasa ve ilgili mevzuat gereği Kasım ayı içerisinde odalara yapılmış ve hazırlanan listeler Birliğimize ulaşmıştır.

Bilindiği üzere Birliğimiz, Meslek Kanunu kapsamında odaların üst kuruluşu ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak kurulmuş olup, her türlü faaliyetini de odalar tarafından aktarılması gereken katkı payları ile siz meslektaşlarımızdan alınan çalışma kartı ücretleri ile gerçekleştirebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti?nin 91. yıldönümünü gururla ve kıvançla kutlamaktayız. Tüm vatandaşlarımızın eşit ve özgür olması temeline dayanan Cumhuriyetimizin dili, bayrağı, marşı ve başkenti ile temel nitelikleri hiçbir zaman tartışmaya açılamayacağı gibi, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ilelebet korumak hepimizin asli görevidir.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü?nden alınan 27.11.2014 tarih ve 4614 sayılı yazıda, 29 - 30 Kasım 2014 tarihlerinde TUREB - Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenleneceği belirtilen Mevlevilik Eğitim Programı?nın, Konya genelinde üç gündür devam eden kar yağışı ve tipi,

Birliğimiz üyesi İstanbul Turist Rehberleri Odası?na kayıtlı profesyonel turist rehberi Hayri ERDOĞDU 03 Mayıs 2014 tarihinde grubuyla Sultanahmet ziyaretini yaparken belgesiz rehberlik yapan, düzeni bozan, turistleri belli yerlere götürerek para kazanmayı hedefleyen ?hanutçu? diye tabir edilen bir grubun sözlü sataşmasına ardından da darp etmelerine maruz kalmıştı.

Bilindiği üzere, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince, turist rehberleri, taban ücret tarifesinde belirlenen ücretin altında hizmet sunamazlar ve tur için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı sözleşme yapmaları zorunludur.

Bilindiği üzere Birlik kuruluşu ile beraber tüm odalardan rehber kayıtları istenmiş ve gelen kayıtlar doğrultusunda "Veri Tabanı" oluşturulması ile ilgili yasa hükmü yerine getirilmiştir.