Duyurular

DENETİMLER

23 Nisan haftasında özellikle iç turizmin de yoğun olacağından hareketle Birliğe bağlı odalarımızın talepleri doğrultusunda Bakanlık, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve TÜRSAB ile iletişime geçilerek yüksek katılımlı bir denetim planlanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünden alınan 15.04.2014 tarih ve 74021 sayılı yazıda; ekte yer alan Müze ve Örenyerlerinin Turizm sezonunun başladığı 15 Nisan tarihinden 20 Ekim 2014 tarihine kadar

II. Etap Uygulama Gezilerinin İlk Grubu Ankara dan Yola Çıktı...

Tüm Turizm Camiasının Dikkatine! Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin, Türkiye turizmi açısından önemli bu iki ulusun uçak seyahatlerinden başlamak üzere ülkemizdeki tatilleri esnasında otellerimizde ve turlarda bir araya gelmesi durumunda arzu edilmeyen olaylara zemin hazırlayabileceğinden TUREB olarak endişeliyiz. Yaşanabilinecek olası gerginliklerin önlenmesi adına alınmasını doğru bulduğumuz kimi önerileri paylaşmak istiyoruz.

23 Nisan 1920 Ulusal Egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluş gününü Mustafa Kemal Atatürk bir bayram olarak kabul ederek, çocuklara gösterdiği değeri ve önemi bir kez daha göstermiştir.

Bilindiği gibi, Turizm Haftası toplumumuzda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketine katılımını sağlamak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında ülke çapında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Meslektaşlarımızın Mesleki, Hukuki, Mali ve SGK konularında karşılaşmış oldukları sorunlarla ilgili olarak, Birliğimize mail ortamında veya yazılı başvurmaları halinde sorunların çözümüne yönelik olarak danışmanlık hizmeti verilecektir.

REHBER TABAN ÜCRETLERİ STOPAJ KESİNTİSİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN DUYURU

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIMIZ; Birliğimize, İstanbul Turist Rehberleri Odası ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği arasında denetimlerle ilgili olarak bir protokol imzalanacağı bilgileri ulaşmıştır.

Adım Adım TUREB

22.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Turist Rehberliği Meslek Kanunu uyarınca ülke genelinde odaların kuruluşlarını tamamlamaları ve yasa gereği üç oda başkanının (İRO, ARO ve İZRO) yönetiminde oluşan ?Geçici Birlik? yapısından 18 Temmuz 2013 tarihinde yapılan I. Olağan Genel Kurulu neticesinde oluşan ?Birlik? yapısı, ilerlemeler, yaşanan sıkıntıları, başta delegeler olmak üzere tüm rehberlerimize bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Bilindiği üzere, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince, üniversitelerin Turist/Turizm Rehberliği bölümleri öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak Yurtiçi Uygulama Gezileri Birliğimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, ilk defa 2013 yılında iki aşamalı olarak planlanan uygulama gezilerinin ilk etabı

Turist Rehberleri Birliği Yönetim Kurulu?nun 08.02.2014 günü yapılan toplantısında; İş Kanunu kapsamında bağımlı çalışan turist rehberleri için internet sitemizden rehberler, rehber odaları ve diğer ilgililerine tavsiye niteliğinde Asgari Ücret Tarifesinin duyurulmasına karar verilmiştir.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu?nun ?Turist Rehberi Ücretleri? başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında ?Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği?nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen

Turist Rehberliği Bölümü mezunlarından ruhsatname talebinde bulunacakların dikkatine: Üniversitelerin Turist Rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan ve yabancı dil yeterliliğine sahip bulunanların uygulama gezisi, başarı belgesi veya onaylı örneği ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeler;

Birliğimiz tarafından 10-13 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Dil Ekletme ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarında başarılı olan rehberlerin, başarılı oldukları dili ruhsatnamelerine ekletebilmek için bir dilekçe ve aşağıdaki belgelerle birlikte