Duyurular

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu?nun ?Turist Rehberi Ücretleri? başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında ?Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği?nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir ve her yıl 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen

Turist Rehberliği Bölümü mezunlarından ruhsatname talebinde bulunacakların dikkatine: Üniversitelerin Turist Rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan ve yabancı dil yeterliliğine sahip bulunanların uygulama gezisi, başarı belgesi veya onaylı örneği ve T.C. kimlik numarasının yer aldığı dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeler;

Birliğimiz tarafından 10-13 Ocak 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen Dil Ekletme ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarında başarılı olan rehberlerin, başarılı oldukları dili ruhsatnamelerine ekletebilmek için bir dilekçe ve aşağıdaki belgelerle birlikte

10-13 Ocak 2014 tarihleri arasında Birliğimiz tarafından Ankara da gerçekleştirilen İngilizce Dil Ekletme ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları belli olmuştur.

NGİLİZCE YAZILI SINAV SONUÇLARI HAKKINDA DUYURU İngilizce yazılı sınav sonuçlarının bugün (21.01.2014) akşam itibariyle açıklanacağı duyurulmuştu. Ancak, sınav kağıtlarının çokluğu ve yazılı metinlerin uzun olması nedeniyle

Zincirin Bir Halkası mı Yoksa Halkanın Dışında mı? Türkiye turizminin acenteler ve oteller ile birlikte üçüncü temel halkası turist rehberleridir. Yaklaşık 12.000 rehberin üye olduğu rehber odalarının üst birliği olan TUREB yani Turist Rehberleri Birliği

10-13 Ocak 2014 tarihleri arasında Birliğimizce gerçekleştirilen Dil Ekletme ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları linkte yer almaktadır.

Açıklanan listede ve bütün sözlü sınavlarda başarılı olan tüm adayların saat 15:00 da yazılı sınav için hazır olmaları gerekmektedir. Tüm adaylara başarılar dileriz.

12 Ocak 2014, İngilizce Sözlü Sınav Sonuçları 12 Ocak 2014, İngilizce Sözlü Sınav Sonuçlarını İndirmek için Lütfen Tıklayınız.

11 Ocak 2014, Arapça, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Portekizce Sözlü Sınav Sonuçları

10 Ocak 2014, İngilizce Sözlü Sınav Sonuçları Başarılı olan adayların 13 Ocak 2014 Pazartesi günü, Saat: 15:30 daki yazılı sınavda hazır bulunmaları gerekmektedir. Başarılı olan adayların listesini indirmek için lütfen tıklayınız.

Daha önce web sayfamızda ilan edildiği üzere sınav 10 Ocak 2014 tarihinde başlayacaktır. Sınava başvurular beklenilenin çok üzerinde olduğundan program çalışması uzamış ve ancak tamamlanabilmiş olup başvuru sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.

Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl dileriz...

6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Meslek Yönetmeliği gereğince Birliğimizce, Rehber Odalarına kayıtlı, ruhsatname sahibi Ülkesel veya bölgesel rehberlere yönelik dil ekletme, üniversitelerin rehberlik bölümlerinin son sınıflarında öğrenim gören veya mezun olanlara yönelik olarak ise Yabancı Dil Seviye Tespit sınavı yapılacaktır.

Değerli Rehberler, Bildiğiniz üzere TUREB rehberlerimizin bilgisini artırmak, onları güncel gelişmelerden haberdar etmek, seçilmiş yerleri uzmanlarından tüm detaylarıyla verebilmek ve nihayetinde kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla üye odalarımızla işbirliği içerisinde "Uzmanlık Eğitim Programları" düzenlemektedir.