Paylaş

Disiplin Kurulu


Turist Rehberleri Birliği’nin 10 Mart 2019 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda oluşan TUREB Disiplin Kurulu aşağıdaki gibidir:

 Asmen Yalçın KAYA

 

 Mine KARAHAN TANER

 

Turgay ESEN

                                                                                                                                                                                                                                                          

  Dışarıdan Hukukçu Üyeler

                        Emrah GENÇ                                                                                                                                                                                                                                      
 Mehmet ESENDAL