Paylaş

TURİST/TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNLARI NASIL REHBER OLABİLİRLER?

Üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olan ve yabancı dil yeterliliğine sahip bulunanlar, mesleğe kabul başvurularını T.C. kimlik numarasının da yer aldığı dilekçe* ekinde aşağıdaki belgeler ile birlikte doğrudan veya posta yoluyla Bakanlığa yaparlar.

1)  Diplomanın onaylı örneği,

2)  Yabancı dil belgesi

3)  Adli sicil belgesi,

4)  Uygulama gezisini tamamladığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

5)  Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,

6)  Ruhsatname için yapılan ödemenin dekontu (DÖSİMM Kurumsal Tahsilat Kodu 62.00.01 Hesabına 30 TL)

 

*Dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirebilir, boşlukları kendinize uygun olarak doldurduktan sonra diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırabilirsiniz.

Dokümanlar