19.09.2023 14:18:48 Paylaş

MESLEKTAŞLARIMIZIN TURLARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

MESLEKTAŞLARIMIZIN TURLARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Turlarda, araç (kaç kişilik olursa olsun) bir rehber bulundurmak yasa gereğidir. (1618 sayılı Kanun 10. madde)

- Rehberler 3 ve 4 nolu koltuklarda oturmalı, host koltuğu boş bırakılmalı, kısa süreli ve zorunlu anlarda kullanılmalıdır.

- Araç hareket halindeyken, içinde müzik eşliğinde oyun oynamak ve gelişigüzel araç içinde dolaşmak son derece tehlikeli olup meslektaşlarımız bu konuda hassas olmalı, o kişileri uyarmalıdır.

- Tüm yolcular seyahat esnasında emniyet kemerini bağlamalıdır.

- Müze ve ören yerlerini ziyaret ederken belli bir noktada uzun süre anlatım yapılmamalı, münferit ziyaretçilerin ve diğer grupların ziyaretine engel teşkil etmemeye gayret edilmelidir.

- Özellikle müzelerde anlatımın makul ses düzeyinde olmasına özen gösterilmeli ve kulaklık sisteminin müze ve ören yeri anlatımlarında yaygınlaştırılmasına önem verilmelidir.

- Acentaların tur programlarını yaparken zamanlama, trafik, mevsimsel ve coğrafi koşulları göz önüne alması turların konuklar, rehber ve diğer görevliler açısından yorucu ve tehlikeli olmamasına dikkat etmelidirler.

- Rehber tur programında bulunmayan bir yere gitmeye zorlanamaz. Ziyaret edilecek her yer tur programında yer almalıdır.

- Rehber, tur öncesinde müşteriye ve kendisine verilen programı karşılaştırmalı, uygun olmayan hususlar varsa, bunu acenteye bildirmelidir.

- 6326 sayılı Kanun’a göre taban ücret altında çalışmak suçtur. Bu hem acentayı hem de rehberi doğrudan olumsuz yönde etkiler.. Bu nedenle Kanun’a uygun hareket edilmelidir.

- Rehber, yabancı gruplara, grubun tamamının Türkçe bildiği durumlar hariç,  Türkçe anlatım yapamaz. Çalışma kartında hangi yabancı dil yazıyorsa o dilde anlatım yapar, sözleşmede de yabancı dil açıkça yazılmalıdır.

- Turlarda anlatımı rehber yapmalı, grubu o idare etmelidir. “Ben yolda anlatım yaptım” diye ziyaret yerinde grubu tur liderine ya da bir başka kişiye bırakan rehbere denetim esnasında “Meslek ilkelerine aykırı hareketlerde bulunmaktan”;  rehber yerine gruba anlatım yapan kişiye de “yasa dışı rehberlikten” tutanak tutulur.

-Herhangi bir nedenle de olsa,  kendi dillerinde yeterli sayıda tura çıkamayan meslektaşların bir başka dilde çalışan meslektaşlarının gruplarına, taban yevmiye altında yada hiç yevmiye almadan çıkmaları; o dil grubundaki meslektaşlarının kendi aralarındaki ve genelde tüm meslek içindeki dayanışmaya zarar verdiğini ve o dilde çalışan meslektaşlarının işsiz kalmasına neden olduğunu anımsatmak isteriz. Bu durumun yasal ve etik anlamda sorun yarattığını empati yaparak düşünmelerini vurgularız.

- Ruhsatnamelerinde ve çalışma kartlarında yazılı olan dillerde çalışma koşulları olmayan meslektaşların bir başka dildeki gruplara çıkıp, yukarıda bahsettiğimiz sorunlara neden olmak yerine ana/ resmi dilimiz Türkçemizle outgoing ve ingoing piyasasında çalışmasını önermekteyiz. Biz 13 bini aşkın rehber Türkçe dilinde de rehberlik yapıyoruz.

- Kanun

MADDE 4

(5) Meslek, sadece çalışma kartında belirtilen yabancı dillerde veya yönetmeliğin izin

verdiği hâllerde Türkçe olarak hukuka ve meslek etik ilkelerine uygun olarak icra

edilir.

-  Yönetmelik

MADDE 29 – (1) Turist rehberlerinin çalışma kartında belirtilen yabancı dil/dillerde rehberlik yapmaları zorunludur. Ancak turist rehberleri, tura katılanların Türkçe bilmeleri ve talep etmeleri halinde mesleklerini Türkçe olarak icra edebilirler.

- O yılın çalışma kartını rehberler görünür biçimde, göğüs hizasında ve sözleşmeler, doğru biçimde doldurulmuş halde yanlarında olmalıdır.

- Sosyal medyada ve tur esnasında herhangi bir kuruma, kuruluşa, kişiye, cinsiyete, etnisiteye, inanca hakaret, tehdit ve iftira içeren mesaj ve konuşmalara karşı rehberlerimiz dikkatli ve hassas olmalıdır.

- Rehberler doğru bilgi vermeli, anlatımlarını nesnel biçimde aktarmalıdır. Meslektaşlarımız sürekli bilgilerini yenilemeli ve kendilerini geliştirmelidir.

- Müze girişlerinde yoğunluk anlarında sıraya girilmeli, nezaket kuralları ve hakkaniyet ölçülerine göre davranılmalı, bir başka meslektaşın hakkı çiğnenmemelidir.

- Sözleşmeler rehber için çok önemli olup herhangi bir gerekçe ileri sürülerek ya da hiçbir gerekçe belirtilmeden işveren rehberin yevmiyesini kesiyor ya da vermiyorsa meslektaşımız sözleşmesi ile birlikte hakkını aramak için adli yola başvurduğunda, sözleşme kendi lehine önemli bir belgedir.

- Hepinizin birbirinizle karşılaştığınızda sıcak bir gülümsemeyi ve selamı esirgemeyeceğinizi düşünerek iyi turlar, sağlıklı ve huzur dolu günler dileriz. 

 

                                                                                                                                                                TUREB Yönetim Kurulu