Paylaş

Çevrimiçi Sınav Yönergesi

   

DİL EKLETME (DE) VE YABANCI DİL SEVİYE TESPİT ( YDST ) SINAVLARI HAKKINDA KURALLAR

ÇEVRİMİÇİ SINAVLARA İLİŞKİN YÖNERGE

 

 • Dil Ekletme ( DE ) sınavına girecek olan adaylar ( Turist Rehberleri ) sınav giriş bilgilerini ( tarih, saat vb) ve sınav sonuçlarını rehber.tureb.org.tr adresinden ve buradaki üyeliğinden,
 • Yabancı Dil Seviye Tespit ( YDST) sınavına girecek olan adaylar (henüz ruhsatnamesi olmayanlar) sınav giriş bilgilerini ( tarih, saat vb) ve sınav sonuçlarını ogrenci.tureb.org.tr adresinden ve buradaki üyeliğinden takip ederek öğreneceklerdir. Öğrenci/Mezunların fotoğraf ve kimlik fotoğraflarını (önlü,arkalı) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Bu sebeple yukarıda belirtilen adreslerde üyeliklerinizin MUTLAKA tamamlanmış olması gereklidir.

GENEL KURALLAR

 • Bütün adaylar, sınava girecekleri her bir yabancı dil için önce sözlü sınava, sözlü sınavda başarılı oldukları takdirde yazılı sınava gireceklerdir. Sözlü sınavdan başarılı olamayanların yazılı sınava girme hakları yasa gereği yoktur. Sınav başarı notu 100 üzerinden en az 75’tir.
 • Tüm sınavlarda TUREB komisyon üyeleri ve gözetmenleri ile birlikte TC Kültür ve Turizm Bakanlığı denetmen ve gözetmenleri hazır bulunacaktır.
 • Sınavlara katılabilmek için masa üstü veya diz üstü bir bilgisayar, bu bilgisayara bağlı kamera, mikrofon ve gerekli donanım ( klavye, Mouse vb) ile birlikte ayrıca yine kamerası ve mikrofonu olan bir mobil cihaz (akıllı telefon, tablet vb.) hazır olmalıdır.
 • Masa üstü veya diz üstü bilgisayarda ve mobil cihazda sınavlarda kullanılacak olan ZOOM, Google Chrome gibi programların son sürümlerinin yüklü olması gerekmektedir.
 • Sınavlara girmek için adayın tek başına ve rahatsız edilmeyeceği bir alanda olması kendi başarısı ve şüphe uyandırmaması açısından önem arz etmektedir.
 • Her bir dil için yazılı sınavlar çoktan seçmeli ( test usulü, beş şık ) olacaktır. Sınav süresi bilgileri sınavdan önce adaylarla paylaşılacaktır.  
 • Sözlü ve yazılı sınav giriş sistemlerinde adayların kullanılan programa girişte, geçerli kimlik bilgilerini kullanmaları gerekmektedir.
 • ZOOM programına giriş yapanların kullanıcı adlarının kendi adı ve soyadı olarak düzenlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Programa giriş yaparken kendi adınızı ve soyadınızı giriniz.
 • Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden size sorulan bilgileri dikkatle girmeniz ve uyarıları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.
 • Sınav sırasında bulunulan ortam yeterli ışık almalı, adayın yüzünün ve hareketlerinin kamerada net bir şekilde seçilebilecek aydınlıkta olmalıdır.
 • Adaylar sözlü veya yazılı sınav için sisteme bağlandıkları andan itibaren görsel ve işitsel kayıtlar başlayacaktır. Her iki sınavda da, başlamadan önce adayın görüntü, ses ve ekran kayıtları alınmasına izin verdiği beyanı alınacaktır.
 • Adayların, sınav yöneticisi ile ilk iletişimleri mobil cihazlarıyla (akıllı telefon, tablet vb) bağlandıkları ZOOM programı üzerinden gerçekleşecektir. Bu andan itibaren her aday sınav yöneticisinin yönlendirmelerine uymakla yükümlüdür.  Sınav yöneticisinin yönlendirmelerine uymayan adayların sınava başlamasına izin verilmeyecektir. Bu yönlendirmelere uymamakta ısrar eden adaylar ise sınava alınmayacaktır.
 • Her sınavın başında adaylar TC Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, pasaport veya sadece yabancı uyruklular için TC İkamet İzni belgesi ile kendini tanıtmalıdır. Diğer kartlar ( öğrenci kimlik kartı, kütüphane kartı vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Başka bir adayın yerine sınava girmek, kendisi yerine başka birini sınava sokmak veya her ne yolla olursa olsun sınavda başkasından yardım almak, başkasına yardım etmek eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren adayların sınavları geçersiz sayılır ve ilgili mevzuat kapsamında adaylar ve yardımcı olanlar hakkında cezai işlem başlatılır. Bu durumun ömür boyu meslekten men cezasıyla sonuçlanabileceği dikkate alınmalıdır.
 • Bütün sınav sonuçları kişiye özel olarak SMS veya e-posta ile bildirilecektir. Adayın kendisi dışında sınav bilgileri kimseyle paylaşılmayacaktır. Telefon üzerinden sınav sonuç bilgisi hiçbir koşulda verilmeyecektir.
 • Adayların sınav süresince her ne surette olursa olsun başka kişilerle irtibat kurması, TUREB ve/veya TC Kültür ve Turizm Bakanlığı sınav görevlilerinin bilgilerini sınava katılan veya katılmayan kişilerle paylaşması yasaktır.
 • Adayların sınav sorularını veya sınav sorularına verdiği cevapları kaydetmesi, herhangi bir platformda paylaşması ve/veya iletmesi yasaktır.
 • İnternet/elektrik kesilmesi vb. sorunlarla karşılaşmanız halinde derhal 0312 417 0392 veya 0312 417 0393 nolu telefondan TUREB’le iletişime geçmeniz halinde gerekli kontroller yapılarak TUREB Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere sınavınıza kaldığınız yerden devam etmenize izin verilebilir. Sınavın baştan yapılması gibi bir durum söz konusu değildir.

SÖZLÜ SINAVLAR

 • Sözlü sınavlar ZOOM programı üzerinden yapılacaktır.
 • Sözlü sınav için adaylar TUREB tarafından kendilerine verilen tarih ve saatte iletilen bağlantı üzerinden ZOOM  programına giriş yapmalıdır. Sırası gelen aday tek tek sınav yöneticisi tarafından görüşmeye alınacaktır.
 • Sözlü sınav süresince adaylar komisyon üyelerinin talimatlarına uymakla yükümlüdür.
 • Sözlü sınav başlangıcında komisyon üyeleri tarafından öğrencilere sınavın kayıt altına alındığı bir kez daha hatırlatılacak ve sözlü onayları da kayıt altına alınacaktır.
 • ZOOM programına giriş yapanların kullanıcı adlarının, kendi adı ve soyadı olarak düzenlenmiş olmasına dikkat edilmelidir. Programa giriş yaparken kendi adı ve soyadınızı giriniz.
 • Sözlü sınav esnasında bağlantı sorunu yaşayan aday aynı gün tekrar sisteme bağlanarak yalnızca sözlü sınav komisyonunun uygun ve gerekli görmesi halinde sınava tekrar girebilir.
 • Sözlü sınavda BAŞARISIZ olanlar yazılı sınava alınmayacaktır!

YAZILI SINAVLAR

 • Sözlü sınavda BAŞARISIZ olanlar yazılı sınava alınmayacaktır!
 • Yazılı sınava girmek için adayın tek başına ve rahatsız edilmeyeceği bir alanda olması kendi başarısı ve şüphe uyandırmaması açısından önem arz etmektedir.
 • Yazılı sınav için adaylar ilk olarak mobil cihazları üzerinden TUREB tarafından kendilerine verilen tarih ve saatte ZOOM programına giriş yapmalıdır. Bu bağlantının hemen ardından her aday sınav yöneticisinin yönlendirmelerine uymakla yükümlüdür. Sınav yöneticisinin yönlendirmelerine uymayan adayların sınava başlamasına izin verilmeyecektir. Yönlendirmelere uymamakta ısrar eden adaylar ise sınava alınmayacaktır.
 • Yazılı sınav sistemine bağlanabilmek için masa üstü veya diz üstü bilgisayar kullanılacaktır. Mobil cihazlar yazılı sınav sistemine bağlanamaz ve sınav sayfası açılamaz. Yazılı sınav sistemine bağlanabilmek için Google Chrome tarayıcı kullanılacağı için son sürümünün masa üst veya diz üstü bilgisayarınızda yüklü ve çalışır olması gerekmektedir.
 • Yazılı sınav esnasında kulaklık, saat, akıllı saat vb şeylerin kullanıldığının görülmesi sınavın iptali sonucunu doğurur.
 • Yazılı sınavlar süresince adaylar mobil cihazlarının kamerası ve masa üstü veya diz üstü bilgisayarlarının kameraları olmak üzere iki kamerayla birden kayıt altına alınacaktır. Adaylar mobil cihazlarının şarjlarının dolu olduğundan emin olmalıdır. Bu kayıtlar TUREB arşivinde muhafaza edilecek gereğinde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve adli mercilerle paylaşılacaktır. Sınavla ilişkili konular dışında söz konusu kayıtlar hiçbir kurum ya da kişi ile paylaşılmayacaktır.
 • Yazılı sınav sistemine erişen kullanıcıların/adayların tüm hareketleri (log) kayıt altına alınacaktır. (Sisteme başarılı ya da başarısız giriş denemeleri ve nedenleri, cihaz bilgisi, IP bilgisi, sayfalar/ sorular arasında geçişler, işaretlenen cevaplar vb.) Buna ilişkin aday onayı yazılı sınav başlamadan önce sistem üzerinden alınacaktır.
 • “Sınava Başla”, “Başla” vb buton görünmüyorsa, sınav henüz başlamamış demektir. Sınav gözetmenleri zamanı geldiğinde sınavı başlatacaklardır. Sınavın başladığı bildirisinin ardından sayfa, klavye üzerindeki F5 tuşuna basarak yenilenecek ve sınava giriş yapılacaktır.
 • Yazılı sınav başladığı andan itibaren adayların ekran görüntüleri kayıt altına alınacaktır. Buna ilişkin aday onayı yazılı sınav başlamadan önce sistem üzerinden alınacaktır. Bu kayıtlar TUREB arşivinde muhafaza edilecek gereğinde TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ve adli mercilerle paylaşılacaktır. Sınavla ilişkili konular dışında söz konusu kayıtlar hiç kimseyle paylaşılmayacaktır.  
 • Yazılı sınav sistemine giriş ekranına bağlanan aday ekrandaki yönergeleri takip etmekle yükümlüdür.
 • Yazılı sınav süresince aynı anda birden fazla soru görünmeyecektir.
 • Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir.
 • Sınav boyunca bitime kalan süre ekranda gösterilecektir.
 • Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz.
 • Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir. Boş bırakılan veya yanlış cevaplanan sorulardan alınan puan “0” (sıfır) olacaktır.
 • Yazılı sınavda dört yanlış bir doğruyu GÖTÜRMEZ.
 • Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.
 • Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır.   Böyle bir durumda aday bu dönem için sınav hakkını kullanmış sayılır.  
 • Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar dikkate alınır.
 • Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan TUREB sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak adayların sorumluluğundadır.
 • Yazılı sınavınızı başlattıktan sonra tarayıcınız tam ekran moduna geçecektir. Tam ekran modundan ayrılmanız halinde 15 saniye içinde sınav ekranına dönmeniz gereklidir. Aksi takdirde sınava tekrar giriş hakkınız olmayacaktır.   Sınav sayfasından ayrılmanız size bir fayda sağlamayacak, şüphe uyandırıcı hareketlilik olarak kabul edilecektir.
 •  Adaylar, sınavlarla ilgili tüm duyuruları tureb.org.tr adresi ve TUREB’e verdikleri e-posta adresine veya cep telefonu numaralarına gönderilen iletiler aracılığıyla takip etmekle yükümlüdür.
 • Yazılı sınav sistemine girmeyen, giriş yapıp tanımlanmış sınavı başlatmayan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında sınav güvenliğini ihlal edebilecek davranışlarda bulunulması halinde, buna ilişkin gelecek ihbarlar suça delil oluşturacak ve ilgili hükümlere göre işlem yapılacaktır.
  • Sınav süresi içerisinde ara verilmeksizin tamamlanmalıdır. Bu nedenle bilgisayar şarjının bitmesi vb. önlenebilir durumlar için sınav oturumu öncesinde gerekli önlemler alınmalıdır.
  • Sınav sırasında herhangi bir kulaklık ya da hoparlör kullanılarak müzik dinlenilmemeli; TV ya da başkaca ses üreten elektronik aygıtlar sınav öncesinde tamamen kapatılmalıdır.
  • Sınav sırasında, şeffaf bardakta masa üzerinde önceden hazırlanmış su hariç herhangi bir yiyecek ya da içecek tüketilmemeli, sakız çiğnenmemelidir.
  • Sınav sırasında herhangi bir nedenle cep telefonu veya diğer iletişim araçları kullanılmamalı, ortamdaki biriyle ya da kendi kendine konuşulmamalıdır. Bahsi geçen eylemler sınav esnasında veya sonrasında tespit edildiği takdirde sınav geçersiz sayılacaktır.
  • Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılmalı, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmamalıdır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunların da kapatıldığından emin olunmalıdır.
  • Sınav sırasında basılı ya da dijital ve benzeri herhangi bir bilgi kaynağı kullanılmayacaktır.
  • Sınav sırasında sınav sistemine erişilen bilgisayar ve/veya ekranının tam karşısına oturulmalı, harici bir kamera kullanılıyorsa bu kamera adayı net ve tanınır biçimde görebilecek şekilde sınavın görüntülendiği ekranın tam ortasında ve üstünde yerleştirilmedir. . Sınav süresince mümkün mertebe sınavın takip edildiği ekranın dışına bakılmamalıdır.
  • Sınav oturumu devam ederken bilgisayar ve/veya ekranı başında olmak gereklidir.
  • Sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme gibi işlemler yapılmamalıdır.
  • Her aday sınavı bir defa yanıtlama hakkına sahiptir. Birden fazla yanıtlama veya sınav tekrarı yapılmayacaktır.
  • Sınavı bitir seçeneği işaretlendiğinde sınav sonlanır. Sınava dönülemez.
  • Her sınava sadece 1 kere giriş yapılabilir.
  • Her türlü sorunuz ve talebiniz için infotureb@tureb.org.tr iletişim e-postamıza yazarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.
  • Sınav sırasında beklenmedik bir sorunla karşılaşılması halinde 0312 417 0392, 0312 417 0393 veya 0553 891 53 30 no’lu telefonlardan destek talep edilebilecektir.