Paylaş

Bilançolar

Bilançolar aşağıda sunulmuştur:

Dokümanlar

 1. 2013 Bilanço
 2. 2014 Bilanço
 3. 2015 Bilanço
 4. 2014 Konsolide Bilanço
 5. 2015 Konsolide Bilanço
 6. 2014 Tureb İktisadi İşletmesi Bilançosu
 7. 2015 Tureb İktisadi İşletmesi Bilançosu
 8. TUREB İKTİSADİ İŞLETMESİ-31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU
 9. TUREB-31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇOSU
 10. TUREB-31.12.2016 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİFİ
 11. TUREB-31.12.2016 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU PASİFİ
 12. TUREB İKTİSADİ İŞLETMESİ-31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU
 13. TUREB-31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇOSU
 14. TUREB-31.12.2017 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİFİ
 15. TUREB-31.12.2017 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU PASİFİ
 16. TUREB İKTİSADİ İŞLETMESİ-31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU
 17. TUREB-31.12.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU
 18. TUREB-31.12.2018 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİFİ
 19. TUREB-31.12.2018 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU PASİFİ
 20. TUREB İKTİSADİ İŞLETMESİ-31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU
 21. TUREB-31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU
 22. TUREB-31.12.2019 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİFİ
 23. TUREB-31.12.2019 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU PASİFİ
 24. TUREB İKTİSADİ İŞLETMESİ-31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU
 25. TUREB-31.12.2020 TARİHLİ BİLANÇOSU
 26. TUREB-31.12.2020 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİFİ
 27. TUREB-31.12.2020 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU PASİFİ
 28. TUREB İKTİSADİ İŞLETMESİ-31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU
 29. TUREB-31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU
 30. TUREB-31.12.2021 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİFİ
 31. TUREB-31.12.2021 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇOSU PASİFİ
 32. TUREB İŞLETME-30.09.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU
 33. TUREB-30.09.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU