Duyurular

TUREB tarafından düzenlenen Yabancı Dİl Seviye Tespit ve Dil Ekletme Sınav Sonuçları belli oldukça aşağıda bulunan dosya eklerinde güncellenmiş olarak yayınlanacaktır.

Birliğimiz tarafından yapılan dil sınavları, Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimi ve gözetiminde, konusunda uzman öğretim elemanları tarafından mevcut yasa ve yönetmeliğe uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sınavlar sonrası ortaya çıkan şikayetlerin başında “TUREB sınavları rehber olmak için önümüzde kalan son engel; başka seçeneğimiz yok vb” ifadeler yer almaktadır.

Değerli Adayımız                  Sınav; Ankara Lisesinde (Etnografya Müzesi yanı Numune Hastanesi Acil Servis Karşısı) yapılacaktır.             TUREB tarafından 31 Ocak-03 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak yabancı dil seviye tespit ve dil ekletme sınavlarında; sınav saatinden 15 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunmanız,

Disiplin Kurulu 08-09 Ocak 2018 tarihleri arasında TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir. Söz konusu toplantıda 21 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır. Alınan kararlar dosya ekindedir.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazıda, 26 Şubat-23 Nisan 2018 tarihlerinde Merkez Müdürlüğü tarafından düzenlenecek İspanyolca ve Portekizce dil kurslarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

2018 yılı çalışma kartı kasım başvurularının basımı gerçekleştirilmiş ve 8 Ocak 2018 tarihinde odalara gönderilmiştir.

Meslek yasamız ve yönetmeliğimizden aldığımız yetki çerçevesinde, 01-31 Aralık 2017 tarihleri arasında, Birliğimiz denetmenleri tarafından Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Nevşehir illerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Turist Rehberleri hakkında disiplin işlemi yapılabilmesi için, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde “Disiplin soruşturması açılması amacıyla yapılan kişisel başvurularda posta bedeli başvuru sahibinden tahsil edilir…” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından 2018 yılı müze ve ören yerleri gişelerinin kiraya verilmesi ihalesinin iptal edilmesi ve yeni ihale sözleşmesinin hazırlık aşamasında olması nedeniyle DÖSİMM tarafından 2018 yılı çalışma kartları için verilmesi gereken ID kodlarında gecikme yaşanmıştır.

Şanlıurfa Bölgesel Sertifika Programı bitirme sınavı, 26 Aralık 2017 tarihinde Şanlıurfa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetiminde yapılmıştır. Sınav sonucunda başarılı olanların listesi dokümanlarda yer almaktadır.

6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun “Turist Rehberi Ücretleri” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında “Taban ücret tarifesi, Birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret belirlenir

Trabzon Bölgesel Sertifika Programı bitirme sınav sonuçları açıklandı.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ya da mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için planlanan zorunlu eğitim gezilerinin “Kış Dönemi” için kredi kartı ile ödeme imkanı sağlanmıştır.

Disiplin Kurulu 13-14 Aralık 2017 tarihleri arasında TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir. Söz konusu toplantıda 22 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır. Alınan kararlar dosya ekindedir.

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak  “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.