Duyurular

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan ya da mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine bölge ekletmek isteyen rehberlerimiz için planlanan zorunlu eğitim gezilerinin “Kış Dönemi” ile ilgili kısmı aşağıdaki tabloda belirtilen bölge ve tarihlerde yetkilendirilmiş seyahat acenteleri tarafından yapılacaktır.

Önemli Duyuru

29217 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 67. maddesinin 4. bendindeki “Birlik, görevlendirilecek yetkili personel eliyle, kendisine üye odaların her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesaplarını denetleme yetkisini haizdir. Birlikçe görevlendirilen yetkili personele denetim esnasında istenilen her türlü belge, bilginin sunulması, talep edilmesi halinde birer örneğinin verilmesi zorunludur.” hükmü ve TUREB Yönetim Kurulu’nun 30 Ağustos 2018 tarihli toplantısında alınan 27.02.2016 tarihinde gerçekleşen

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Meslek Yönetmeliği gereğince Kasım-Aralık aylarında yapılacak olan Birliğimize bağlı Turist Rehberleri Odaları’nın Olağan Genel Kurul Toplantı tarihleri (ilk ve ikinci tarih) aşağıda bulunan dokümanlar kısmında yer almaktadır.

Turist Rehberleri Birliği'nin Genel Kurullarında düzenlenecek belgelerden alınacak ücretler usulüne ve 18 Ocak 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, "Kart Ücretlerinin TUREB Yönetim Kurulunca belirlenmesi" kararına göre 2019 yılı çalışma kartı ücreti 200- TL (iki yüz Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

Göbeklitepe Örenyeri’nin iklim koşullarından etkilenmemesi ve ziyaretçilerin alanı daha rahat gezebilmesi amacıyla devam etmekte olan zorunlu tadilat kapsamında Göbeklitepe Örenyeri, 02 Kasım 2018 tarihinde tam gün kapatılacak olup 03 Kasım 2018 tarihinden itibaren herhangi bir duyuruya gerek kalmadan 08.00-11.45 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacaktır.

Birliğimiz ile Anadolu Üniversitesi arasında 16 Nisan 2018 tarihinde mevcut turist rehberlerine ve ilerde turist rehberi olacak rehber adaylarına yönelik “Turist Rehberleri Uzmanlık Eğitimi” protokolü imzalanmıştır.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri ile turist rehberlerinin gezdiği rotalarda, turistik bölgelerde yaşanan sıkıntılarda gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birimlere bildirimlerin yapılması; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB ve TUREB’in eksiksiz katılımıyla denetimlerin yapılması, turizmin gelişmesine katkı sağlayacak projeler üretilmesi, yeni gelişmeler bağlamında ortak hareket edilmesi, belirlenen prensipler çerçevesinde etkin ve sürekli işbirliğinin sağlanması amacıyla 04 Eylül 2018 tarihinde İstanbul’da Birliğimiz ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

TUREB tarafından 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme yazılı sınavına itiraz sonucu başarılı olanların listesi aşağıda dokümanlarda yer almaktadır.

TUREB tarafından düzenlenen Yabancı Dİl Seviye Tespit ve Dil Ekletme Sınav Sonuçları belli oldukça aşağıda bulunan dosya eklerinde güncellenmiş olarak yayınlanacaktır.

Birliğimiz tarafından, 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme adayların sınava girecekleri tarihleri içeren liste dokümanlar kısmında açıklanmıştır.

Birliğimiz tarafından,03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılması planlanan Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme sınav takvimi belirlenmiş olup dokümanlar kısmında açıklanmıştır.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazıda, 17 Eylül -05 Kasım 2018 tarihlerinde Merkez Müdürlüğü tarafından düzenlenecek İspanyolca ve Portekizce dil kurslarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Birliğimize, seçimli olağanüstü genel kurul için delegelerden gelen yeter sayıda imzalı çağrı sonrası 12.07.2018 tarihinde Çankaya 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na müracaat edilmiştir. Başkanlık tarafından bütün itirazlar değerlendirildikten sonra kesinleşmiş delege listesi ve olağanüstü genel kurul gündem çağrısı daha önce ilan edilmiştir. Bugün Ankara Gürkent Otel’in toplantı salonunda

Turist Rehberleri hakkında disiplin işlemi yapılabilmesi için, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde “Disiplin soruşturması açılması amacıyla yapılan kişisel başvurularda posta bedeli başvuru sahibinden tahsil edilir…” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçim olması halinde yeni yönetimin görev süresinin ne kadar olacağı konusunda yanlış ve yalan bilgilerin ortada dolaşması sonucunda hem hukuk danışmanlarımızdan hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden görüş istenmiştir. Bu doğrultuda,