Duyurular

Birliğimiz tarafından, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince 19-23 Haziran 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak dil sınavı aday listesi ekte yer almaktadır. İsimlerinizi, gireceğiniz yabancı dili/dilleri ve sınav türünü kontrol etmenizi; herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık halinde Birliğimize bilgi verilmesini rica ederiz.

Birliğimiz tarafından, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu gereğince hazırlanan Meslek Yönetmeliği’nin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin (r) bendi gereğince; rehberlik bölümü öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak “Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı”, Dil Ekletme Sınavı başlıklı 18 inci maddesi gereğince ise ruhsatnamelerine yeni bir dil ekletmek isteyen turist rehberlerine yönelik olarak “Dil Ekletme Sınavı” yapılacaktır.

Sayın Bakanımızın programındaki değişiklik nedeniyle 04 Haziran 2018 tarihinde imzalanması planlanan TUREB-TÜRSAB İşbirliği Protokolü ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tarih belli olduğunda bilgilendirme yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş’un iştirakleriyle, Birliğimiz ve TÜRSAB arasında tanıtım organizasyonları, müze ve ören yerlerinin geliştirilmesi ve ülke turizminin daha ileri seviyeye getirilmesi amacıyla 04 Haziran 2018 tarihinde bir protokol imzalanacaktır.

Sağlıklı Yaşam

Medical Park ve Liv Hospital Grubu ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, rehberlerimize yönelik sağlıklı bir yaşam için gerekli bilgilendirmeler yapılacağı bildirilmiştir. Beslenme uzmanları tarafından zaman zaman hazırlanacak meslek grubuna yönelik sağlıklı beslenme kuralları ile Ramazan ayına özel bildirilen beslenme programına web sayfamızın duyurular kısmından ulaşabilirsiniz.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen yazıda, 30 Nisan-29 Haziran 2018 tarihlerinde Merkez Müdürlüğü tarafından düzenlenecek İspanyolca ve Portekizce dil kurslarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Meslek yasamız ve yönetmeliğimizden aldığımız yetki çerçevesinde, 01-31 Mart 2018 tarihleri arasında, Birliğimiz denetmenleri tarafından Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Bursa, Çanakkale, Kars, İstanbul, İzmir, Muğla, Nevşehir illerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

Disiplin Kurulu 15-16 Mart 2018 tarihlerinde TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam etmiştir. Söz konusu toplantıda 12 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır. Alınan kararlar dosya ekindedir.

Eşsiz kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle iç ve dış turizmin odağındaki ülkelerden biri olan Türkiye’nin uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini yükseltmek için gerekli stratejileri belirlemek amacıyla, ilki 20-22 Ekim 1998, ikincisi 12-14 Nisan 2002 tarihlerinde Ankara’da turizm şûraları gerçekleştirilmiştir.

Meslek yasamız ve yönetmeliğimizden aldığımız yetki çerçevesinde, 01-28 Şubat 2018 tarihleri arasında, Birliğimiz denetmenleri tarafından Antalya, Aydın, Bursa, İstanbul, İzmir, Muğla, Nevşehir illerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.

TUREB Yabancı Dil Seviye Tespit ve Dil Ekletme yazılı sınav itiraz başarılı listesi

Turist Rehberlerimizin günlerini kutlar; içinde bulunduğumuz yılın Türk turizmi açısından daha büyük başarılara imza atılacağı, rehberlerimizin sorunlarının çözümleneceği, sağlıklı ve bol kazançlı günlerin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz.

Disiplin Kurulu 12-13 Şubat 2018 tarihlerinde TUREB Merkezinde toplanarak çalışmalarına devam  etmiştir. Söz konusu toplantıda 23 rehber hakkında denetimlerde tutulan tutanaklar sonucu ve çeşitli nedenlerle oluşturulan dosyalar görüşülerek karara bağlanmıştır. Alınan kararlar dosya ekindedir.

Danıştay’da Birliğimiz aleyhine TÜRSAB ve bazı seyahat acentaları tarafından Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin birçok maddesinin iptali için açılan, aynı şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığı aleyhine açılıp TUREB’in de müdahil olduğu davaların duruşması bugün yapılmıştır.

Meslek yasamız ve yönetmeliğimizden aldığımız yetki çerçevesinde, 01-31 Ocak 2018 tarihleri arasında, Birliğimiz denetmenleri tarafından Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Nevşehir illerinde denetimler gerçekleştirilmiştir.